Privacy policy

Polityka prywatności oraz cookies

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informujemy, że:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest portal ESantal H&B. Kontakt w razie pytań dotyczących bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez Light Travel możliwy jest pod adresem e-mail: mknol@light-travel.eu
Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu:
udzielenia odpowiedzi na zapytanie wysłane na adresy email: mknol@light-travel.eu
wykonanie zawartej umowy w tym realizacja zamówienia i dokonania rozliczeń finansowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b „RODO”).
Odbiorcami danych osobowych Klientów w związku z realizacją celów wskazanych w punkcie 3 mogą być:
osoby upoważnione przez Administratorów – pracownicy oraz współpracownicy;
podmioty, którym Administratorzy zobowiązani są udostępniać dane na podstawie przepisów prawa.
odbiorcy danych tacy jak: kurierzy, księgowość, banki, kancelarie prawnej.
Dane osobowe Klientów nie są przekazywane do państwa trzeciego.
Dane osobowe Klientów będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji celów wskazanych w punkcie 3:
w przypadku pytań zadanych drogą elektroniczną dane osobowe będą usuwane w ciągu 14 dni od udzielenia przez nas odpowiedzi na zadane pytanie;
w przypadku rezerwacji stolika, dane osobowe będą usuwane w ciągu 3 dni od momentu zakończenia usługi rezerwacyjnej;
wykonania umowy do momentu jej rozwiązania lub wygaśnięcia;
ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami do momentu przedawnienia;
marketingu bezpośredniego produktów lub usług do momentu wniesienia sprzeciwu.
Wypełnienia przez nas obowiązków prawnych do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa.
Klientom przysługują następujące prawa:
Prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”;
Prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”;
Prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”, o ile Administratorowi nie przysługuje prawo dalszego przetwarzania danych na podstawie przepisów prawa;
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”;
Prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”;
Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 „RODO”.
Klientom przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wydanej uprzednio zgody na przetwarzanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) „RODO”.
Klientom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem przepisów „RODO”.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji celu, w którym są zbierane.
Nie będziemy stosowali zautomatyzowanego podejmowanie decyzji, w tym profilowania.
Informacja dotycząca wykorzystania plików cookie
Cookies to niewielkie informacje tekstowe zapisywane na urządzeniu użytkownika, które są poźniej odczytywane poprzez serwis internetowy.

Infromacje przechowywane przez cookies mogą być różnorodne.

W serwisie Light Travel informacje zapisywane w cookies dotyczą:

– potwierdzenia akceptacji plików cookies

Oprócz cookies własnych stosowane są cookies podmiotów trzecich w celu analizy i tworzenia statystyk odwiedzin strony. Do tego celu stosowane jest narzędzie Google Analytics, więcej o tych plikach można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl

Sposób zarządzania plikami cookies możesz zmienić z poziomu ustawień przegladarki internetowej. Pamiętaj, że wyłączenie plików cookies może ograniczać funkcjonalność strony internetowej.

Scroll to Top